Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giới thiệu
Tên gọi Điện Biên được vua Thiệu Trị đặt vào năm 1841. Tên gọi Điện Biên có nghĩa là vùng biên cương vững chãi, chứng tỏ vị trí chiến lược của mảnh đất này. Điện Biên gắn liền với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - một trong những biểu tượng cho ý chí đấu tranh vì độc lập tự do của nhân dân Việt Nam.