Skip Ribbon Commands
Skip to main content
3/24/2021 12:00:00 AM
Điện Biên: Thực hiện giao đất, giao rừng và cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp có rừng cho 27.017,6ha.

Theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND của UBND tỉnh Điện Biên, ngày 20/9/2019, về triển khai rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Ban Chỉ đạo đã tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp và có cơ chế chính sách về công tác giao đất, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp chưa có rừng trên các phương tiện truyền thông.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Đến nay, tỉnh Điện Biên đã thực hiện giao đất, giao rừng và cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp có rừng với diện tích 27.017,6ha/31.772,27ha (đạt 85% kế hoạch).

Cụ thể, theo kế hoạch đề ra, giai đoạn 2019 - 2023, toàn tỉnh phải triển khai thực hiện rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp đối với diện tích 366.626,85ha. Trong đó, đất lâm nghiệp có rừng là 31.772,27ha, đất lâm nghiệp chưa có rừng là 334.854,58ha. Tính đến hết 31/12/2020, toàn tỉnh đã thực hiện giao đất, giao rừng và cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp có rừng cho 633 tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích đất là 27.017,6ha.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, trình UBND tỉnh Điện Biên giao đất, giao rừng cho 2 tổ chức với diện tích là 14.710,55ha; UBND các huyện Điện Biên Đông, Mường Nhé, Tuần Giáo tổ chức giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình với diện tích 12.307,05ha. 

 

Tính lũy kế đến nay diện tích đất đã giao, giao rừng và cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp chưa có rừng, đất lâm nghiệp có rừng cho 5.269 tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích đất là 355.143,75ha.

 

Diện tích đất lâm nghiệp còn lại chưa giao đất, cấp GCNQSDĐ là 339.609,25ha; (đất lâm nghiệp có rừng là 59.628,75ha, đất lâm nghiệp chưa có rừng là 279.980,5ha).

Bên cạnh việc tỉnh Điện Biên đã tổ chức rà soát, thẩm định diện tích của các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để đề xuất phương án quản lý rừng bền vững của các Ban quản lý rừng phòng hộ (các huyện Tuần Giáo, Mường Chà, Điện Biên). Hướng dẫn, tham gia việc lập, thẩm định, phê duyệt Phương án kỹ thuật dự toán kinh phí rà soát, hoàn chỉnh thủ tục giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Hiện có 5/10 đơn vị cấp huyện đã lập dự toán kinh phí gửi thẩm định (Mường Nhé, Mường Chà, Điện Biên Đông, Nậm Pồ và TP. Điện Biên Phủ; 1/10 đơn vị cấp huyện (huyện Mường Nhé) đã phê duyệt dự toán kinh phí đối với đất lâm nghiệp có rừng.

Tin, ảnh: Trần Hương

Một số hình Ảnh:

Đất lâm nghiệp chưa có rừng hiện nay ở Điện Biên diện tích tương đối lớn. Trong ảnh một góc đồi và ruộng nương xã Sá Tổng, huyện Mường Chà.

Một góc ảnh chụp rừng trồng ở Mường Ảng