Skip Ribbon Commands
Skip to main content
9/20/2021 12:00:00 AM
Điện Biên Đông đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác bảo vệ môi trường

Điện Biên Đông là một huyện vùng cao của tỉnh Điện Biên. Thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát diễn biến phức tạp. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, các tổ công tác của huyện, UBND các xã thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ và ban hành các giải pháp điều hành phù hợp, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội cơ bản đạt tiến độ theo kế hoạch giao cả năm; công tác văn hóa - xã hội thực hiện có hiệu quả; công tác xây dựng chính quyền, CCHC, thi đua - khen thưởng thực hiện đúng quy định; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác đối thoại, giải quyết đơn thư của công dân được tăng cường, chỉ đạo quyết liệt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững.

Công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đã tổ chức tuyên truyền PCCCR tại 143 bản, tổ dân phố với 6.939 người tham gia; củng cố 77 tổ PCCCR bản, tổ dân phố với 890 thanh viên; tổ chức tuần tra 178 lượt bảo vệ rừng. Khoanh nuôi tái sinh chuyển tiếp là 687,3 ha; Triển khai đăng ký KNTS rừng mới năm 2021 đạt 146,8 ha; Chăm sóc rừng trồng 10,71 ha. Thực hiện rà soát, kiểm tra 6.894,69 ha để giao đất, giao rừng, cấp giấy CN QSDĐ lâm nghiệp trên địa bàn 14/14 xã, thị trấn.

Công tác thủy lợi - Phòng chống thiên tai - TKCN rà soát 12 công trình thủy lợi, NSH thực hiện sửa chữa nâng cấp, đảm bảo nhu cầu nước tưới tiêu cho diện tích 02 vụ lúa trên địa bàn huyện. Tổ chức nghiệm thu các công trình thuỷ lợi đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Chỉ đạo tổ hợp tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn các xã, thị trấn thường xuyên nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để đảm bảo nước tưới, tiêu cho sản xuất. Xây dựng Kế hoạch, tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại xã Phình Giàng, ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại xã Mường Luân và xã Pu Nhi.

Tài nguyên & Môi trường: Cấp 244 giấy chứng nhận QSDĐ (đất ở nông thôn và đất nông lâm nghiệp), tăng 179 giấy CN QSDĐ so với cùng kỳ năm 2020. Hoàn thành công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021; tiếp tục thực hiện Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nhất là khu vực Suối Lư xã Phì Nhừ, xã Keo Lôm.

Bồi thường giải phóng mặt bằng: Phê duyệt 3 phương án bồi thường GPMB (dự án công trình xây dựng Thủy điện Bó Sinh xã Chiềng Sơ; Thủy điện Mường Luân 1, xã Mường Luân; công trình cấp điện cho các bản 2 xã Háng Lìa và Xa Dung thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020). Điều tra, khảo sát, đo đạc, GPMB công trình Thủy điện Mường Luân 2, huyện Điện Biên Đông; chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các gia đình cá nhân thuộc dự án công trình xây dựng Thủy điện Bó Sinh, Thủy điện Mường Luân 1; phối hợp với đơn vị chủ đầu tư kiểm tra khảo sát dự án đường dây 110 kw Điện Biên - Điện Biên Đông; rà soát bổ sung diện tích đất thực tế phải thu hồi để thực hiện công trình dự án năm 2021 trên địa bàn huyện.

Công trường thủy điện Sông Mã 3 xã Phì Nhừ - huyện Điện Biên Đông

Khoáng sản: Phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các xã sở tại thực hiện 5 lượt kiểm tra hoạt động khoáng sản: Phối hợp với đoàn liên ngành tỉnh, kiểm tra hoạt động khoáng sản tại mỏ chì kẽm xã Pu Nhi theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Xã Chiềng Sơ phát hiện 01 trường hợp khai thác cát chưa có giấy phép, UBND xã đã lập biên bản đình chỉ, ngăn chặn; Xã Keo Lôm kiểm tra tại khu vực bản Suối Lư giáp ranh với xã Phì Nhừ, không phát hiện có tình trạng khai thác cát; Xã Luân Giói phát hiện 04 điểm thu gom cát tại xã Luân Giói chưa có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đã lập biên bản yêu cầu UBND xã xử lý theo quy định của Pháp Luật; Xã Nong U kiểm tra mỏ than Tà Té, Công ty CPĐT và XD Đông Bắc đang thu dọn để thực hiện thủ tục xin cấp phép mới do giấy phép cũ đã hết hạn, phát hiện 01 điểm đốt than, đã lập biên bản, Công ty đã cam kết tháo dỡ; Giải quyết 01 đơn kiến nghị về khoáng sản cát tại khu vực bản Suối Lư xã Keo Lôm tại thời điểm giải quyết không phát hiện có đối tượng khai thác cát và trả lời đơn kiến nghị phản ánh.

Bảo vệ môi trường, tài nguyên nước: Kiểm tra và trình UBND huyện xác nhận 22 kế hoạch Bảo vệ Môi trường xây dựng công trình, dự án. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp môi trường năm 2021 gồm: Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường; Tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật về bảo vệ môi trường; Hoạt động xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện; xây dựng Báo cáo công tác bảo vệ môi trường cấp huyện.

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; Thực hiện công tác phổ biến Pháp luật trên địa bàn 6 xã (Na Son, Nong U, Pu Nhi, Keo Lôm, Phì Nhừ, Pú Hồng); Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về Bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; Giúp UBND các xã thực hiện các nội dung về môi trường trong tiêu chí 17 về môi trường trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Về tài nguyên nước: Thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước theo theo quy định hiện hành và chỉ đạo của sở Tài nguyên và Môi trường; Thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn.

Chương trình xây dựng nông thôn mới: Toàn huyện đến nay có 3 xã duy trì cơ bản đạt chuẩn NTM (xã Mường Luân đạt 15 tiêu chí; xã Luân Giói đạt 16 tiêu chí; xã Pu Nhi xã đạt 15 tiêu chí); xã Na Son đạt 12 tiêu chí, xã Nong U đạt 11 tiêu chí, xã Háng Lìa đạt 10 tiêu chí, xã Phình Giàng đạt 9 tiêu chí, xã Pú Hồng đạt 9 tiêu chí, xã Keo Lôm đạt 8 tiêu chí, xã Xa Dung đạt 8 tiêu chí, xã Phì Nhừ đạt 8 tiêu chí, xã Chiềng Sơ đạt 8 tiêu chí, xã Tìa Dình đạt 7 tiêu chí. Bình quân đạt 10,46 tiêu chí/xã;

Bản đồ quy hoạch nông thôn mới xã Tìa Dình - huyện Điện Biên Đông

Thực hiện đề án “mỗi xã một sản phẩm”: Từng bước phát triển các sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, có khả năng cạnh tranh trên thị trường nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống cho Nhân dân; mở hội nghị gặp gỡ Hiệp hội doanh nghiệp, Hợp tác xã tỉnh Điện Biên để quảng bá, xúc tiến thương mại, bao tiêu các sản phẩm OCOP của huyện; tổ chức lập quy hoạch vùng trồng tập trung khoai sọ xã Phì Nhừ. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn Nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế 14 biến và bảo quản sản phẩm đối với sản phẩm OCOP bí xanh Tìa Dình, khoai sọ xã Phì Nhừ, lạc đỏ Na Son đảm bảo năng xuất, chất lượng theo đúng thương hiệu của sản phẩm OCOP. Công tác tuyên truyền, truyền thông về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã được thực hiện qua phóng sự, biển hiệu, cuộc họp…qua đó đã nâng cao được nhận thức cho các cấp, các ngành và Nhân dân trên địa bàn huyện về Chương trình OCOP.

Giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp: Từ năm 2019 đến 30/6/2021, UBND huyện đã thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 377 cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích là 2.232,85 ha, số giấy chứng nhận đã cấp là 440 giấy. Nâng tổng số diện tích rừng đã giao, cấp giấy chứng nhận cho các cộng đồng, hộ gia đình cá nhân là 23.836,1 ha/31.633,79 ha;

Xây dựng, hoàn thiện Thiết kế kỹ thuật - Dự toán kinh phí Phương án rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019 đến năm 2023 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông theo Văn bản số 915/UBND-KTN ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019- 2023 trên địa bàn tỉnh trình các sở, ngành thẩm định, cho ý kiến. Ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 28/6/2021 về rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp năm 2021-2023 trên địa bàn.

 Mặc dù còn nhiều khó khăn, huyện Điện Biên Đông sẽ tiếp tục tập trung khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để hội nhập và phát triển; Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo đúng quy hoạch; Nâng cao chất lượng các dự án trên địa bàn, đặc biệt các dự án đầu tư công; Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực địa phương; Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, trọng tâm là chăm lo hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững./.

Thúy An