Skip Ribbon Commands
Skip to main content
3/11/2021 12:00:00 AM
Điện Biên: Xây dựng “kịch bản” ứng phó sự cố ô nhiễm nguồn nước

Điện Biên được đánh giá là tỉnh có nguồn nước an toàn nhất Khu vực Tây Bắc; ngoài những sự cố ô nhiễm nguồn nước do hiện tượng thời tiết thiên tai, bão lũ thì việc ô nhiễm nguồn nước do nhân tạo là rất ít. Tuy nhiên, không vì vậy mà tỉnh Điện Biên lơ là trong việc ứng phó sự cố ô nhiễm nguồn nước.

Tỉnh Điện Biên xây dựng “kịch bản” ứng phó sự cố ô nhiễm nguồn nước.

Kế hoạch số 4296/KH-UBND, ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc ứng phó sự cố ô nhiễm nguồn nước sạch trên địa bàn tỉnh Điện Biên được coi là một “kịch bản” góp phần đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do sự cố ô nhiễm nguồn nước gây ra.

Ngoài ra, Kế hoạch 4296 còn là cơ sở để đôn đốc, nhằm nâng cao trách nhiệm, sự phối hợi của các cấp, các ngành địa phương, người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh nước sạch trong việc xây dựng và thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố ô nhiễm nguồn nước sạch. Từ đó, chủ động chuẩn bị các nguồn lực, phương án, phương tiện, thiết bị sẵn sàng ứng phó khi sự cố ô nhiễm nguồn nước xảy ra.

Trong “kịch bản” này, tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở, ngành UBND các huyện thị, thành phố sẵn sàng ứng phó với phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, phương tiên, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ và lực lượng tại chỗ). Các sở, ban ngành, đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, UBND các huyện thị xã, thành phố. Các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh, khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh đều có nghĩa vụ tham gia phòng, ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố ô nhiễm nguồn nước.

Hồ Pa Khoang có dung tích 42,04 triệu m3 là hồ chứa nước có dung tích lớn nhất tỉnh Điện Biên.

Ngoài việc xác định đối tượng và phương án ứng phó sự cố ô nhiễm nguồn nước thì tỉnh Điện Biên còn dự kiến một số tiền huống sự cố ô nhiễm nguồn nước có thể xảy ra và lực lượng tham gia ứng phó, quy trình ứng phó. Song trước mắt, UBND tỉnh Điện Biên đề cao công tác phòng ngừa sự cố ô nhiễm nguồn nước; thành lập Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch và Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự tỉnh.

Tại “kịch bản” này UBND tỉnh Điện Biên giao cho Sở Tài nguyên và môi trường, đơn vị thường trực phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực tài nguyên nước và tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh bạn. Đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở hoạt động xả thải vào nguồn nước của các cá nhân tổ chức nhằm bảo vệ, phòng ngừa nhưỡng nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. Đối với người dân, Sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố nguồn nước bị ô nhiễm.

Trần Hương