Skip Ribbon Commands
Skip to main content
10/29/2021 12:00:00 AM
Bàn giao đất cho Cảng vụ hàng không miền Bắc

Ngày 29/10/2021, Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên phối hợp với UBND thành phố Điện Biên Phủ và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao đất cho Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại địa bàn các phường Thanh Trường, Thanh Bình, Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ và xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên để quản lý theo quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không Điện Biên.

Đ/c Nguyễn Đăng Nam - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Điện Biên cùng Cảng vụ Hàng không miền Bắc xác định bàn giao mốc ngoài thực địa

Tại Quyết định số 1857/QĐ-UBND, ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc giao đất cho Cảng vụ hàng không miền Bắc, tại 3 phường của thành phố Điện Biên Phủ và 1 xã của huyện Điện Biên; diện tích đất được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên bàn giao cho Cảng vụ hàng không miền Bắc diện tích là 1.495.759,5m2; Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất lâu dài; Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho Cảng Vụ hàng không miền Bắc nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp với UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên, Cảng vụ hàng không miền Bắc và các đơn vị có liên quan xác định cụ thể ranh giới, mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thiện thủ tục và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với diện tích đất được giao theo quy định của pháp luật; Chính quyền địa phương các cấp có trách nhiệm xác định ranh giới, bàn giao mốc ngoài thực địa và niêm yết Quyết định giao đất tại Trụ sở xã, phường;

Cảng vụ hàng không miền Bắc có trách nhiệm nhận mốc giới nộp phí và lệ phí, triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật và theo mục tiêu của dự án. Sử dụng đất theo đúng vị trí, ranh giới, diện tích mục đích sử dụng đất.

Thúy An