Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1/1/2022 12:00:00 AM
Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động và tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho Văn phòng Đăng ký đất đai

Ngày 25/12/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung liên quan đến đánh giá hiệu quả hoạt động và tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Văn phòng Đăng ký đất đai trên toàn quốc. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Minh Ngân, Uỷ viên Ban cán sự Đảng - Thứ trưởng Bộ TN&MT; đồng chí Mai Văn Phấn - Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục đất đai; dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, có Lãnh đạo Sở TN&MT; lãnh đạo, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai; lãnh đạo Trung tâm Quản lý đất đai các huyện, thị xã, thành phố.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên

Hiện cả nước đã có 59/63 Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp, việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai đã giúp đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa ngành quản lý đất đai, thực hiện cải cách hành chính một cách mạnh mẽ trong lĩnh vực đất đai liên quan đến người dân, doanh nghiệp như số lượng, thời gian thực hiện thủ tục hành chính giảm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai cũng còn những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, cơ chế hoạt động cũng như những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đối với nội dung hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai, các đại biểu đề xuất cần: Nâng cao về trình độ truyên môn cho cán bộ; đầu tư đổi mới công nghệ; nhân rộng các mô hình, cách làm hay của một số địa phương; xây dựng cơ sở dư liệu đất đai và tiến hành thực hiện đăng ký đất đai trên môi trường điện tử…

Thúy An