Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1/10/2022 12:00:00 AM
Hội nghị sơ kết công tác giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh

Ngày 7/1/2022, tại huyện Mường Ảng, Ban chỉ đạo giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất lâm nghiệp giai đoạn 2019 - 2023 tỉnh tổ chức sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác giai đoạn 2019 - 2023. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ và các thành viên BCĐ, kiểm tra ranh giới thửa đất tại thực địa

Sau 02 năm triển khai thực hiện kế hoạch, các huyện, thị xã, thành phố đã đạt được một số kết quả nhất định như: Cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, đã thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo huyện và tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo; phê duyệt Phương án thiết kế kỹ thuật - dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện...; kịp thời giải quyết tháo gỡ một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giao đất, giao rừng và cấp GCNQSD đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh đã thực hiện giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp cho 2.204 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với tổng diện tích hơn 28.700ha. Đối với đất lâm nghiệp có rừng đã thực hiện 333.921ha trên tổng số 409.835ha rừng hiện có (đạt 81,48%), có 5/10 huyện, thị xã, thành phố tổ chức giao đất, giao rừng, cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp có rừng với tổng diện tích là 26.864ha (đạt 25,01%). Đối với đất lâm nghiệp chưa có rừng đã thực hiện giao hơn 19.000ha trên tổng số 283.918ha (đạt 6,7%); 2/10 huyện, thị xã, thành phố tổ chức giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp cho 1.328 hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư với diện tích 1.914ha.

Các thành viên Ban chỉ đạo giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp tỉnh chủ trì Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tiến độ triển khai công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp còn chậm và gặp những hạn chế như: Công tác quản lý bảo vệ rừng của một số chủ rừng còn mang tính hình thức; một số diện tích đất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ không tập trung, gây khó khăn trong quá trình rà soát, khoanh vẽ, phân định ranh giới rừng…

Trên địa bàn huyện Mường Ảng, cơ bản hoàn thành việc giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng (đã giao 3.351,18ha/3.575,20ha, đạt 93,7%); đối với đất lâm nghiệp chưa có rừng đã giao 482,28ha/12.021,18ha, đạt 4,01%.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến quy trình thực hiện giao đất, giao rừng cấp GCNQSD đất lâm ngiệp, đánh giá thực trạng 3 loại rừng, hoàn thiện bản đồ; giải quyết khó khăn vướng mắc tình trạng xâm canh, xâm cư. Đồng thời đánh giá cao cách làm của huyện Mường Ảng đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy được vai trò của các cơ quan chuyên môn, từng bước cải thiện sinh kế cho người dân.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lò Văn Tiến, Trưởng ban Chỉ đạo giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời giao Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể, phương pháp, cách làm của huyện Mường Ảng để áp dụng vào thực tế các địa phương khác. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu trong tháng 1/2022, kiện toàn 2 tổ giúp việc giao đất, giao rừng, cấp giấy CNQSD cấp tỉnh, trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 1 tổ và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 1 tổ.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai, thực hiện giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2023

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2023.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn người dân sau khi được cấp GCNQSD đất lâm nghiệp

Trước đó, đồng chí Lò Văn Tiến cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công tác giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp tại bản Tắc Hẹ, xã Ẳng Nưa. Tại buổi kiểm tra, UBND huyện Mường Ẳng đã trao 214 GCNQSD đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư, với diện tích 139,20ha./.

Thúy An