Skip Ribbon Commands
Skip to main content
7/15/2019 12:00:00 AM
Hội nghị tập huấn kỹ năng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường

Chiều ngày 04/7/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tủa Chùa tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường. Tham dự có lãnh đạo UBND huyện Tủa Chùa, đại diện các phòng, ban chuyên môn, tập thể cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và 12/12 công chức địa chính xã của huyện Tủa Chùa.

 Đ/c Hoàng Hữu Côn - Phó chánh Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Điện Biên trình bày những điểm trọng tâm  định XLVPHC trong các Nghị lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên cấp tỉnh Đ/c Hoàng Hữu Côn - Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường phổ biến, hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; các nội dung trọng tâm của Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản…

Hướng dẫn về quy trình, trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt mức vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính; vấn đề thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính…

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho các công chức, viên chức phòng tài nguyên môi trường huyện Tủa Chùa những kiến thức về công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện; góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành, thực hiện pháp luật của người dân cũng như vai trò, trách nhiệm của những người thực thi pháp luật./.

Nguyễn Kiều Tùng – Thanh tra Sở