Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1/1/2022 12:00:00 AM
Hội thảo trực tuyến về tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Sáng ngày 23/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo trực tuyến tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với 25 điểm cầu các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân và Nguyễn Thị Phương Hoa đồng chủ trì Hội thảo. Dự hội thảo tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Phạm Đức Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Nam - Phó Giám đốc Sở, các đồng chí lãnh đạo, trưởng phó các phòng, đơn vị thuộc Sở TN&MT; lãnh đạo UBND và trưởng phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố; lãnh một số sở, ngành liên quan.

Đ/c Phạm Đức Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên chủ trì Hội thảo trực tuyến tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại điểm cầu tỉnh Điện Biên

Sau hơn 7 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai 2013, công tác quản lý và sử dụng đất đạt kết quả quan trọng, quản lý Nhà nước về đất đai được tăng cường và có hiệu lực, hiệu quả cao hơn; thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất phát triển tương đối nhanh; thể chế, chính sách phát triển thị trường từng bước được hoàn thiện; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được trao quyền sử dụng đất bảo đảm và phát huy, tạo ra những động lực mạnh mẽ cho phát triển đô thị, tăng đáng kể nguồn thu cho ngân sách, đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đa số nhất trí với Dự thảo Luật Đất đai do Bộ TN&MT xây dựng và cho rằng các quy định của Dự thảo sẽ tháo gỡ, xử lý được các bất cập trong thực tiễn, giải quyết được các xung đột giữa Luật Đất đai với các Luật liên quan. Đồng thời, 21 tỉnh, thành phố đã cho ý kiến các vấn đề còn ý kiến khác nhau của Dự thảo như: Quy hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường; chế độ sử dụng đất nông nghiệp; hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp; thu tiền sử dụng đất; xác định giá đất; xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai.

Đối với tỉnh Điện Biên, thực hiện Luật Đất đai năm 2013, tỉnh đã giao diện tích 35.995,81 ha đất cho 197 trường hợp; cho 161 dự án thuê đất với tổng diện tích 1.105,27ha; đồng thời giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 3 ban quản lý rừng phòng hộ, 2 ban quản lý rừng đặc dụng và Công an tỉnh với tổng diện tích đất là 62.288,76ha; trong đó rừng phòng hộ 15.699,25 ha, tổng diện tích đất rừng đặc dụng 46.585,13 ha, rừng sản xuất 4,38ha. Thực hiện thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, đặc biệt dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không Điện Biên. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo một cách công khai, minh bạch, khách quan…

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phạm Đức Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên đã đề xuất tham gia một số ý kiến xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) về hạn mức giao đất nông nghiệp; về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về thu hồi, giao thuê đất...

          Thúy An