Skip Ribbon Commands
Skip to main content
10/1/2021 12:00:00 AM
Huyện Tủa Chùa tổ chức Hội nghị cấp huyện lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tủa Chùa

Thực hiện các quy định của Luật Đất đai và các văn bản có liên quan, văn bản của UBND tỉnh về việc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tủa Chùa, ngày 13/9/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tủa Chùa trước khi trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự cuộc họp có đồng chí Vùi Văn Nguyện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, cùng toàn thể các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị huyện, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, đơn vị tư vấn. Cuộc họp tập trung vào đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020, cho ý kiến Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tủa Chùa, cụ thể: Cho ý kiến về các chỉ tiêu, danh mục công trình dự án, vị trí quy hoạch các công trình trên bản đồ, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực dự kiến thực hiện trong giai đoạn năm 2021-2030 huyện Tủa Chùa. Tại cuộc họp đã nhận được các ý kiến tham gia trực tiếp của các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện và một số đơn vị, như: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Tả Sìn Thàng, Công an huyện, Quân sự huyện, …

Kết thúc cuộc họp, UBND huyện giao Phòng tài nguyên và Môi trường, Đơn vị tư vấn tiếp thu, sớm hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tủa Chùa để trình Hội đồng thẩm định tỉnh theo quy định./.

Vừ Lử, Phòng TN&MT Tủa Chùa