Skip Ribbon Commands
Skip to main content
10/11/2021 12:00:00 AM
Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên

Trong 9 tháng đầu năm 2021, UBND huyện Điện Biên đã tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ theo kế hoạch. Trong đó tập trung triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị địa phương, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao năng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Theo đó, UBND huyện đã cấp 1.248 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất với tổng diện tích là 1.211.194,7m2. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ kỳ trước sang theo quy định cho 52 trường hợp hộ gia đình cá nhân, phê duyệt bổ sung phương án giao đất, cho thuê đất và quyết định giao đất, cho thuê đất đối với diện tích đất nhận bào giao từ Công ty Cổ phần chế biến nông sản Điện Biên tại địa bàn xã Thanh Yên với tổng diện tích cho thuê đất là 6.504,8m2 (đất trồng cây hàng năm khác).

Cây Mắc ca được trồng và phát triển tốt tại xã Phu Luông

UBND huyện đã ban hành các Quyết định điều chỉnh về giao đất, giao rừng theo Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 20/2/2013 của UBND tỉnh Điện Biên trên địa bàn các xã thuộc huyện. Thu hồi đất và phê duyệt 07 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án: (1) Phê duyệt phương án bồi thường để thực hiện hạng mục hành lang an toàn lưới điện thuộc dự án: Đường dây và trạm cắt 110KV Điện Biên 2 tại xã Sam Mứn với tổng số tiền 60.337.686 đồng; (2) Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ vị trí bãi đổ thải đất xây dựng các điểm tái định cư số I và số III, C13, tại xã Thanh Chăn huyện Điện Biên thuộc Dự án cải tạo nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên, với tổng số tiền 828.302.477 đồng; (3) Thu hồi đất tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên để thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Huổi Vang “Hạng mục: Khu vực lòng hồ Nhà máy thủy điện Huổi Vang” với tổng diện tích đất thu hồi 8.903,6m2; (4) Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Na Phay – Huổi Chanh, bản Gia Phú A, B, xã Mường Nhà (Đường ra Biên giới), huyện Điện Biên (giai đoạn 2, đợt 3 phần đất rừng) với tổng diện tích thu hồi là 16.233,8m2 đất rừng phòng hộ (RPH); (5) Dự án xây dựng điểm chợ xã Thanh Yên, huyện Điện Biên với tổng diện tích thu hồi là 1.636,9m2 tổng số tiền phê duyệt là 322.774.239 đồng; (6) Phương án bồi thường hỗ trợ hộ gia đình bà Nguyễn Thị Kim Chi tại đội 24, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên với tổng số tiền phê duyệt là 41.230.644 đồng; (7) Dự án Xây dựng Doanh trại Trung đoàn 741 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên với tổng số tiền phê duyệt là 10.221.305.334 đồng, tổng diện tích đất thu hồi là 52.368,2m2.

Thu hồi 400m2 đất ở nông thôn tại C2 Yên Trường, xã Thanh Yên do nằm trong vùng sạt lở và giao cho UBND xã Thanh Yên quản lý, sử dụng vào mục đích quỹ đất công ích 5% của xã; thu hồi đất của 44 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 4.006.926,3 m2 tại địa bàn xã Phu Luông do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để Nhà nước cho thuê thực hiện dự án: Trồng Mắc ca kết hợp với trồng rừng, dược liệu và xây dựng khu chế biến sản phẩm tại xã Phu Luông. Bên cạnh đó, UBND huyện đã tăng cường công tác kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản tại một số xã trọng điểm trên địa bàn./.

                                                                                       Tin: Đoàn Hương