Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1/8/2019 12:00:00 AM
Kiểm tra, khảo sát thực địa đối với vị trí dự kiến xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Mức 2, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

Thực hiện Kế hoạch số 1679/KH-SCT về việc kiểm tra thưc địa vị trí dự kiến xây dựng dự án thủy điện Nậm Mức 2 do nhà đầu tư đề xuất. Ngày 21/102/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Công Thương (Chủ trì), Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Mường Chà, UBND xã Nậm Nèn, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế vị trí dự kiến xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Mức 2 do Công ty Cổ phần năng lượng An Xuân đề xuất.

          Thực tế kiếm tra và đối chiếu với nội dung tại hồ sơ do nhà đầu tư đề xuất cho thấy: Vị trí dự kiến xây dựng đập và nhà máy nằm trên dòng sông Nậm Mức thuộc địa phận xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên; Gần đường giao thông Quốc lộ 6 thuận lợi trong quá trình thi công và vận hành, không ảnh hưởng đến dân sinh. Tuy nhiên, khu vực lòng hồ có ảnh hưởng tới một phần diện tích đất canh tác và đường giao thông.

          Theo đó, đoàn kiểm tra đề nghị nhà đầu tư xác định và đánh giá cụ thể diện tích chiếm dụng của từng loại đất của dự án, bổ sung dự toán tổng thể về phương án đền bù, tính toán các thông số thủy năng đảm bảo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Điện Biên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 và không làm ảnh hưởng đến việc khai thác sử dụng nước của các công trình ở thượng lưu, hạ lưu; thể hiện cụ thể các yếu tố trên bản đồ; đánh giá sự ảnh hưởng của dự án đến kết cấu hạ tầng giao thông (Quốc lộ 6), xin ý kiến của Bộ Giao thông vận tải và Tổng Cục đường bộ Việt Nam.

          Việc đầu tư xây dựng dự án thủy điện Nậm Mức 2 đi vào vận hành góp phần phát triển công nghiệp năng lượng của tỉnh Điện Biên và đảm bảo được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tương lai./.

Tin: Đỗ Thủy