Skip Ribbon Commands
Skip to main content
10/27/2020 12:00:00 AM
Kiểm tra nghiệm thu phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa nguồn nước thủy điện Long Tạo

Ngày 28/9/2020, Đoàn kiểm tra do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã tiến hành nghiệm thu phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy điện Long Tạo.

Đoàn kiểm tra công tác mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước công trình thủy điện Long Tạo

Thành phần đoàn kiểm tra gồm có: Đại điện Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện UBND huyện Mường Chà, Tuần Gáo, UBND các xã Huổi Mí, Na Sang và Pú Xi.

Mốc lòng hồ thủy điện Long Tạo

Tại buổi kiểm tra, đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế công tác cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước của thủy điện Long Tạo bao gồm 92 mốc giới thuộc địa phận 03 xã Huối Mí, Na Sang (huyện Mường Chà) và xã Pú Xi huyện Tuần Giáo.

Thực tế kiểm tra cho thấy về quy cách mốc, khoảng cách giữa các mốc được cắm theo đúng quy định tại Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy điện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 09 tháng 09 năm 2020.

Sau khi kiểm tra, đoàn đã tiến hành họp và thống nhất các nội dung liên quan, đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Long Tạo và các đơn vị có liên quan thực hiện việc bảo vệ mốc giới để đảm bảo hành lang an toàn nguồn nước và thông qua biên bản kiểm tra thực địa./.

Nam An