Skip Ribbon Commands
Skip to main content
10/29/2019 12:00:00 AM
Mường Ảng: Phát huy hiệu quả từ nguồn lực đất đai

(TN&MT) – Trong những năm qua, huyện Mường Ảng (Điện Biên) đã tổ chức thực hiện tốt việc quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất. Trên cơ sở quy hoạch, nhiều dự án đầu tư đã phát huy hiệu quả, đặc biệt là các dự án phát triển hạ tầng, tạo nên diện mạo mới trong phát triển kinh tế, xã hội huyện Mường Ảng.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thj Hồng Liên, Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Mường Ảng cho biết: Những năm qua, quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mường Ảng đã được khai thác khá hợp lý và hiệu quả; đất phi nông nghiệp được sử dụng đúng yêu cầu, mục đích. Việc bố trí quỹ đất đáp ứng nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng đã góp phần phát triển kinh tế, tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Cán bộ phòng TN&MT huyện Mường Ảng kiểm tra thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Công tác phát triển quỹ đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất bước đầu đáp ứng kịp thời nhu cầu của các tổ chức, hộ gia đình, tăng nguồn thu ngân sách địa phương. Từ đầu năm 2019, UBND huyện Mường Ảng đã tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất thành công 20 thửa đất với tổng diện tích 2.007m2, tổng số tiền thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất là 17.725.099.000 đồng. Việc giao đất, cho thuê đất bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thực hiện các công trình trọng điểm của huyện.

Hiện nay, quỹ đất có khả năng đưa vào để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Mường Ảng chủ yếu là đất do UBND các xã, thị trấn quản lý. Dự kiến trong thời gian tới, huyện Mường Ảng sẽ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại 3 vị trí: Dãy 2 lô LK3 tại tổ dân phố 3; vị trí tại Trung tâm y tế huyện (cũ) tại tổ dân phố 7, thị trấn Mường Ảng và khu giáp phân viện Búng Lao thuộc bản Quyết Tiến 1, xã Búng Lao.

Quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mường Ảng đã được khai thác khá hợp lý và hiệu quả

Đi đôi với công tác quản lý đất đai, UBND huyện Mường Ảng đã quan tâm, chú trọng tăng cường cải cách thủ tục hành chính về đất đai, thực hiện cơ chế một cửa liên thông tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người sử dụng đất thực hiện các giao dịch có liên quan đến đất đai. Đến nay, trên địa bàn huyện Mường Ảng đã cấp được 13.279 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tập trung khai thác quỹ đất chưa sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả đưa vào sản xuất, kinh doanh một cách hợp lý, góp phần cân bằng quỹ đất sử dụng vào các mục đích theo yêu cầu phát triển các mục tiêu kinh tế -xã hội của địa phương.

Bà Nguyễn Thj Hồng Liên cho biết: Để nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trên địa bàn huyện, chúng tôi sẽ tập trung tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai tới các tầng lớp nhân dân, để người dân hiểu và thực hiện với các hình thức phù hợp trong điều kiện dân sinh có trình độ còn hạn chế. Thực hiện quản lý và sử dụng đất theo quy hoạch và kế hoạch; đặc biệt quan tâm xây dựng quy hoạch sử dụng đất có chất lượng, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội vùng, miền. Việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất phải bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo ngành, lĩnh vực.

Lãnh đạo UBND huyện Mường Ảng phối hợp kiểm tra quỹ đất để quy hoạch vào đất trồng cây ăn quả

Cùng với đó, quan tâm đặc biệt trong việc giám sát tổ chức triển khai quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm. Đồng thời, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kịp thời, phù hợp với định hướng trong điều kiện cụ thể. Tăng cường xã hội hóa trong việc quản lý và sử dụng đất đai, phát huy tối đa nguồn lực từ đất đai đối với phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Hà Thuận