Skip Ribbon Commands
Skip to main content
11/26/2020 12:00:00 AM
Phối hợp tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Mường Nhé

Sáng ngày 18/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Hội nghị tập huấn do UBND huyện Mường Nhé tổ chức; tới dự Hội nghị tập huấn có đại diện lãnh đạo UBND huyện Mường Nhé; lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện cùng trên 50 cán bộ, công chức, viên chức phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quản lý đất đai huyện; lãnh đạo UBND các xã và công chức Địa chính xã của huyện Mường Nhé.

Đ/c Hoàng Hữu Côn - Phó Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày những điểm trọng tâm của Luật Đất đai, Luật Khoáng sản và Luật Bảo vệ môi trường

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên cấp tỉnh Đ/c Hoàng Hữu Côn - Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh một số điểm trọng tâm của Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành luật.

Phổ biến, hướng dẫn các nội dung quan trọng của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai; Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường….đồng thời hướng dẫn về quy trình, trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt mức vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính; vấn đề thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính…

Đ/c Hoàng Hữu Côn - Phó Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thảo luận, trao đổi các kỹ năng trong xử lý vi phạm hành chính

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho các công chức, viên chức cấp cơ sở huyện Mường Nhé những kiến thức về quản lý nhà nước ngành tài nguyên môi trường và kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường trên địa bàn huyện; góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật cũng như vai trò, trách nhiệm của những người thực thi pháp luật./.

Bài và ảnh: Nguyễn Kiều Tùng