Skip Ribbon Commands
Skip to main content
10/4/2022 12:00:00 AM
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên làm việc với UBND huyện Tuần Giáo về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Tuần Giáo

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Tuần Giáo, ngày 03/10/2022, Đoàn công tác của Sở TN&MT tỉnh Điện Biên do đồng chí Vũ Ngọc Vương - Giám đốc Sở làm trưởng đoàn cùng các trưởng phòng chuyên môn và thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm kỹ thuật TN&MT đã đi kiểm tra tại thực địa và có buổi làm việc với UBND huyện Tuần Giáo về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Toàn cảnh buổi làm việc

Về phía UBND huyện Tuần Giáo, có đồng chí Lê Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Bình Trọng - PCT HĐND huyện, đồng chí Phạm Thị Tuyên - PCT UBND huyện và các đồng chí Lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan, Lãnh đạo UBND các xã, trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Tại buổi làm việc đại diện UBND huyện đã báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực: vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân với Công ty cổ phần Him Lam Mắc ca Điện Biên tại các xã Quài Nưa và Quài Cang; Công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023; Công tác đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện; công tác giải quyết vi phạm lấn chiếm đất công....vv.

Trên cơ sở đi kiểm tra thực tế và nội dung nêu trong báo cáo, Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở TN&MT đã trao đổi, hướng dẫn huyện tháo gỡ từng nội dung còn tồn tại khó khăn, vướng mắc đề xuất các phương án giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Kết thúc buổi làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên và UBND huyện Tuần Giáo đã thống nhất tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong công tác tài nguyên môi trường mà huyện đã đề xuất kiến nghị. Đồng thời, đề nghị huyện tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cho công chức cấp xã, cần thiết có thể mở các Hội nghị hoặc các lớp đào tạo tập huấn chuyên sâu tại huyện, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, tập huấn luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan bằng nhiều hình thức./.

Thuý An