Skip Ribbon Commands
Skip to main content
9/26/2018 12:00:00 AM
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên: Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư qua 15 năm nhìn lại

Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo hiện nay đang giữ một vai trò có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước của Đảng và Nhà nước ta. Ngành tài nguyên và môi trường những năm qua luôn là một trong những ngành có số lượt tiếp công dân tương đối nhiều và số lượng lớn đơn thư phải giải quyết liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai.

Để không xảy ra tình trạng có đoàn đông người đến trụ sở phản ánh, người dân gửi đơn nhiều lần, nhiều nơi và vượt cấp liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thì tiếp công dân là khâu có ý nghĩa rất quan trọng, là tiền đề thuận lợi cho việc giải quyết chất lượng đơn thư của người dân. Nhiệm vụ này những năm qua đã được Lãnh đạo Sở giao cho phòng Thanh tra giúp Lãnh đạo Sở thường trực tiếp dân trong tất cả các ngày làm việc; đình kỳ ngày cuối cùng hàng tháng Lãnh đạo Sở sẽ làm việc và tiếp xúc trực tiếp với công dân.

Công tác tiếp công dân trong 15 năm qua đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiêm túc và đúng quy định, tại phòng Tiếp dân luôn bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân tất cả các ngày trong tuần, ghi chép, theo dõi số lượt tiếp dân, vào sổ đăng ký đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Qua công tác tiếp dân, đã lắng nghe và đề xuất biện pháp giải quyết các thắc mắc, nguyện vọng chính đáng của người dân; giải thích và hướng dẫn người dân nộp đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Khi thụ lý đơn, thư thuộc thẩm quyền, lãnh đạo Sở luôn kịp thời đôn đốc, chỉ đạo Thanh tra Sở, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo thời gian quy định, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đối với những đơn, thư không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đã được vào sổ lưu theo dõi và chuyển đơn thư đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong quá trình giải quyết đơn thư liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên trao đổi, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; các tổ chức, đoàn thể để củng cố thêm căn cứ làm cơ sở giải quyết đơn thư.

Cán bộ thanh tra tiếp công dân tại phòng tiếp dân của Sở TN&MT

Trải qua 15 năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp 426 lượt công dân đến khiếu nại, đề nghị, phản ánh, không tiếp đoàn nào đông người, không tiếp lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo nhiều lần. Tiếp nhận và xử lý 780 đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh. Trong đó có 145 đơn đề nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết, 635 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết. Đối với đơn thuộc thẩm quyền đã giải quyết dứt điểm 100%; đối với đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật; Ngoài ra Sở đã tiếp nhận và giải quyết 99 đơn khiếu nại do Ủy ban nhân dân tỉnh giao thuộc lĩnh vực đất đai. Qua kết quả giải quyết khiếu nại đã khôi phục những quyền lợi hợp pháp cho người sử dụng đất. Cùng với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường còn xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua việc đăng tải lên Cổng thông tin của Sở. Đồng thời, thông qua các kênh giao lưu trực tuyến giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với người dân và doanh nghiệp để giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực của ngành.

Qua 15 năm nhìn lại việc thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư luôn được Sở Tài nguyên và Môi trường coi trọng và thực hiện nghiêm túc theo Luật Khiếu nại, Tố cáo; quá trình giải quyết đơn thư đã kết luận rõ vụ việc và đề xuất biện pháp giải quyết, xử lý phù hợp với thực tiễn khách quan và theo quy định của pháp luật. Công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên theo đúng quy định, việc phân loại xử lý và giải quyết đơn được thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Công tác phối hợp giữa cơ quan giải quyết với các tổ chức quần chúng và với các cấp chính quyền ở cơ sở được thực hiện tốt vì vậy chất lượng giải quyết đơn thư được nâng lên rõ rệt. Giải quyết đơn thư do UBND tỉnh giao cơ bản các vụ việc báo cáo kết luận, đề xuất của Sở đều được UBND tỉnh chấp thuận.

Tuy nhiên, công tác giải quyết đơn thư vẫn còn có những tồn tại, hạn chế nhất định như: Một số vụ việc thực hiện chưa đảm bảo thời gian, nguyên nhân do có tính chất phức tạp, nguồn gốc đất không rõ ràng, khó xác định thời điểm bắt đầu sử dụng đất, hồ sơ tài liệu liên quan đến việc khiếu nại không đầy đủ cho nên đã mất nhiều thời gian cho công tác thu thập tài liệu, chứng cứ, xác minh nội dung; Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan đến chức năng quản lý của nhiều cơ quan quản lý khác nhau do vậy đã ảnh hưởng đến thời gian giải quyết; Hệ thống chính sách pháp luật đất đai đang trong quá trình hoàn thiện do vậy vẫn còn có mặt thiếu nhất quán gây nhiều khó khăn trong công tác giải quyết đơn thư; một số vụ việc có tính chất phức tạp cần ý kiến tham gia một số ngành liên quan nhưng chưa thống nhất được quan điểm do vậy đã ảnh hưởng đến thời gian theo quy định.

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong 15 năm qua, khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong thời gian tới, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư cần chú trọng một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức và trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng để cho cán bộ và nhân dân hiểu sâu sắc và có nhận thức đầy đủ hơn nữa về các chính sách pháp luật về đất đai và Luật Khiếu nại, Tố cáo.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếp công dân, kỹ năng tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí cán bộ tiếp dân và giải quyết đơn thư phải có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn, năng lực tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ trong phân tích, xử lý, thẩm định, tổng hợp đánh giá chứng cứ, tài liệu và thể hiện tính trung thực, khách quan, công tâm trong xử lý vụ việc.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng trong giải quyết đơn thư.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về đất đai của cán bộ làm công tác quản lý đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Qua đó, nhằm phát hiện những vấn đề đang nổi cộm trong thực trạng quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương từ đó đề ra các biện pháp nhằm ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các sai phạm trong quản lý và sử dụng đất, kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái với các văn bản pháp luật của Nhà nước khi được phát hiện; đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra trách nhiệm về thực hiện và chấp hành pháp luật khiếu nại, tố cáo; chấn chỉnh, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở./.

Nguyễn Kiều Tùng

Thanh tra Sở