Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 6

1. Hiện trạng bão/áp thấp nhiệt đới
Chiều nay (20/10), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 6) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.
Hồi 13 giờ ngày 20/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp giảm xuối dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).
2. Dự báo diễn biến bão/áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới)
Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và tan dần.
3. Dự báo tác động của bão/áp thấp nhiệt đới
Tỉnh Điện Biên không chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ cơn Bão số 6.
Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 6./.