Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:
Hiện nay (14/02), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
2. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới:
Đêm nay (14/02) và ngày mai (15/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Điện Biên trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 - 16 độ, vùng núi cao từ 13 - 15 độ.

3. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:
Từ ngày 15 - 17/02, khu vực tỉnh Điện Biên trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.
4. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội.
Nhiệt độ thay đổi đột ngột có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.