Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ RÉT

1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:
Bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
2. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới:
Đêm nay (30/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết một số nơi thuộc tỉnh Điện Biên.
Ngày mai (01/12), tỉnh Điện Biên trời chuyển trời rét, vùng núi cao rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 - 15 độ, có nơi 10 - 12 độ, vùng núi cao từ 8 - 10 độ, có nơi dưới 8 độ.

3. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:
Không có khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm.
4. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội.
Đợt không khí lạnh này chưa có khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội.