Skip Ribbon Commands
Skip to main content
10/15/2021 12:00:00 AM
Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên

Ngày 11/10/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo số 218/BC-STNMT về tình hình thực hiện dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên.
Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND thành phố Điện Biên Phủ tháo gỡ xử lý các tồn tại, vướng mắc khi thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện hạng mục điểm TĐC C13 - Dự án ĐTXD mở rộng Cảng hàng không Điện Biên;

Điểm Tái định cư C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

Chủ động phối hợp với Viện môi trường và phát triển bền vững (Đơn vị tư vấn) chỉnh sửa, hoàn thành Hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên";

Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh giao đất cho Cảng hàng không Miền Bắc (đợt 1) với diện tích 914.817,9 m2 (91,48ha);

Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh giao đất cho Ban quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ để thực hiện Dự án: Xây dựng điểm tái định cư C13 dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (đợt 1) với diện tích 15.166,6m2 (1,51ha);

Hoàn thành đề xuất đầu tư Dự án: Giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết Khu dân cư đô thị mới phía Bắc đường Hoàng Văn Thái - Khe Chít, thành phố Điện Biên Phủ và Dự án: Giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết Khu dân cư đô thị mới, khách sạn và trung tâm thương mại Thanh Trường.

Việc triển khai dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên sẽ gỡ được nút thắt về giao thông vận tải, nâng cao năng lực vận tải hàng không và tạo điều kiện để tỉnh Điện Biên thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng lợi thế, đặc biệt về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân hiểu và chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành tháo gỡ những vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục để bàn giao mặt bằng sạch cho Cảng hàng không Miền Bắc (thông qua Đại diện Cảng vụ Hàng không Điện Biên) làm thủ tục bàn giao đất cho ACV triển khai dự án theo tiến độ. Triển khai thực hiện các dự án phát triển các khu đô thị tạo nguồn thu từ đất đai phục vụ Phương án tài chính thực hiện dự án giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư dự án Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên./.

          Thúy An