Skip Ribbon Commands
Skip to main content
3/25/2022 12:00:00 AM
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên được cấp Giấp chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Ngày 22/3/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 557/QĐ-BTNMT về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên, địa chỉ số 239, tổ 6, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã đăng ký hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường (số đăng ký 227/TN-QTMT) theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (mã số VIMCERTS 227) theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Giấy chứng nhận có hiệu lực 03 năm kể từ ngày 22/3/2022./.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền