Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định 01/2017/NĐ-CP: Đổi mới 9 nội dung khi thực hiện Luật Đất đai
(TN&MT) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 3/3/2017.
Thư gửi của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhân Ngày truyền thống ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam 14/12 và kỷ niệm 55 năm thành lập Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Nhân dịp ngày truyền thống ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam 14/12 và kỷ niệm 55 năm thành lập Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang... >> Chi tiết

 Văn bản quy phạm pháp luật

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhChi tiết
496/BTNMT-TCCB Vv triển khai điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách Hành chính năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 10/2/2017 Xem
96/QĐ-UBNDCông bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng ND, UBND tỉnh Điện Biên hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một số phần năm 2016 tính đến hết ngày 31/12/20168/2/2017 Xem
327/BTNMT-TCQLĐĐV/v báo cáo tình hình triển khai Quyết định 1892/QĐ-TTg23/1/2017 Xem
286/BTNMT-TĐKTTTV/v phát động phong trào thi đua trong ngành tài nguyên và môi trường năm 201720/1/2017 Xem
260/BTNMT-VP V/v tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 201719/1/2017 Xem
01/2017/NĐ-CPNghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai6/1/2017 Xem
02/2017/TT-BTCHướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường6/1/2017 Xem
52/2016/BTNMT Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-130/12/2016 Xem
18-CT/TUV/v tổ chức tết Đinh Dậu 201729/12/2016 Xem
47/2016/TT-BTNMTThông tư số 47/2016/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia 28/12/2016 Xem
47/2016-BTNMTBan hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia28/12/2016 Xem
48/2016/TT-BTNMTQuy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.00028/12/2016 Xem
46/2016/TT-BTNMT Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường27/12/2016 Xem
41/2016/TT-BTNMTQuy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm21/12/2016 Xem
39/2016/TT-BTNMTQuy định kỹ trình kỹ về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn19/12/2016 Xem
40/2016/TT-BTNMTQuy định về Quy trình kỹ trình kỹ thuật dự báo, ảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường19/12/2016 Xem
37/2016/TT-BTNMTQuy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt15/12/2016 Xem
38/2016/TT-BTNMTQuy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn15/12/2016 Xem
36/2016/TT-BTNMTBan hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn8/12/2016 Xem
2807/QĐ-BTNMTV/v ban hành kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ , giải pháp cấp bách về bảo vệ Môi trường6/12/2016 Xem

 Thủ tục hành chính

Tên thủ tụcMức độChọn
Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnhCông bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh ĐB2 Tải về
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên2 Tải về
V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên2 Tải về
Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/03/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường2 Tải về
Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên - Môi trường tỉnh Điện Biên2 Tải về
Quyết định số 418/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên2 Tải về
Quyết định số 434/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Điện Biên2 Tải về
Quyết định số 435/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Điện Biên2 Tải về
​​