Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở TN-MT Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 22/6/2016 của Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh và Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 01/8/2016 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 26/8/2016, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong Sở.
Hài hòa lợi ích đôi bên
ĐBP - Trong chuyến công tại huyện Tủa Chùa vừa qua, một trong những vấn đề được Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn quan tâm chỉ đạo cơ sở phải tập trung giải quyết là khó khăn, vướng mắc... >> Chi tiết

Thư gửi của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhân Ngày truyền thống ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam 14/12 và kỷ niệm 55 năm thành lập Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Nhân dịp ngày truyền thống ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam 14/12 và kỷ niệm 55 năm thành lập Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang... >> Chi tiết

Phối hợp kiểm tra thực địa hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của Ban Quản lý dự án di dân Tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên
Sáng ngày 30/3/2016 tại địa bàn thị xã Mường Lay. Sở Tài nguyên và Môi trường đã Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Mường Lay; UBND các phường Na Lay, Sông Đà; Ban Quản lý... >> Chi tiết

 Văn bản quy phạm pháp luật

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhChi tiết
2051/QĐ-BTNMTBan hành quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường7/9/2016 Xem
08/NQ.BCSĐTNMTVề tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành tài nguyên và Môi trường29/8/2016 Xem
15/2016/QĐ-UBNDQuyết định quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh ĐB17/8/2016 Xem
18/2016/NQ-HĐNDVề việc Quy định mức thu tiền bảo vệ, PT đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa, nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ĐB4/8/2016 Xem
87/2016/TTLTLT-BTC-BTNMTHướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất22/7/2016 Xem
1620/QĐ-BTNMTVề việc phê duyệt kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại các dự án có xả thải trên phạm vi cả nước21/7/2016 Xem
17/2016/TT-BTNMTBan hành Định mức kinh tế- kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường19/7/2016 Xem
843/QĐ-UBNDQuyết định số 843/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước đã chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Điện Biên30/6/2016 Xem
844/QĐ-UBNDQuyết định số 844/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, và biến dổi khí hậu, đo đạc bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa30/6/2016 Xem
12/2016/TTLT-BTNMT-BTCThông tư số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm24/6/2016 Xem
88/2016/TTLT/BTC-BTNMTQuy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất22/6/2016 Xem
690/QĐ-UBNDQuyết định số 690/QĐ-UBND v/v kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường20/5/2016 Xem
677/QĐ-UBNDQuyết định số 677/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Điện Biên Phủ18/5/2016 Xem
05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMTThông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng16/5/2016 Xem
06/2016/TT-BTNMTThông tư số 06/2016/TT-BTNMT Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cánh báo Khí hậu thủy văn16/5/2016 Xem
07/2016/TT-BTNMTThông tư số 07/2016/TT-BTNMT Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và XD, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia16/5/2016 Xem
08/2016/TT-BTNMTThông tư số 08/2016/TT-BTNMT Quy định về đánh giá tác động môi trường của biến đối khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia16/5/2016 Xem
09/2016/BTNMTThông tư số 09/2016/TT-BTNMT Quy định việc XD, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết16/5/2016 Xem
626/QĐ-UBNDQuyết định số 626/QĐ-UBND Vv phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tuần Giáo9/5/2016 Xem
08/GP-UBNDGiấy phép số 08/GP-UBND ngày 09/05/2016 xả nước thải vào nguồn nước9/5/2016 Xem

 Thủ tục hành chính

Tên thủ tụcMức độChọn
Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnhCông bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh ĐB2 Tải về
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên2 Tải về
V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên2 Tải về
Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/03/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường2 Tải về
Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên - Môi trường tỉnh Điện Biên2 Tải về
Quyết định số 418/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên2 Tải về
Quyết định số 434/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Điện Biên2 Tải về
Quyết định số 435/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Điện Biên2 Tải về
​​