Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lễ mít tinh Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 tỉnh Điện Biên
Thực hiện kế hoạch số 1367/KH-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2017 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017. Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm nay “Sống hài hòa với thiên nhiên” và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5/2017) với chủ đề “Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững”.

 Văn bản quy phạm pháp luật

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhChi tiết
3141/BTNMT-TCMTV/v đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong XD nông thôn mới22/6/2017 Xem
557/QĐ-UBNDThanh tra chấp hành pháp luật trong QLĐĐ, việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại 05 đơn vị cấp huyện và 10 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh ĐB20/6/2017 Xem
340/VTQG-QLHDVTV/v thông tin về hiện trạng dữ diệu ảnh viễn thám16/6/2017 Xem
113/ĐĐBĐVN-TTDLV/v bàn giao sản phẩm bản đồ hành chính tỉnh ĐB15/6/2017 Xem
1046/TNN-NDĐV/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về bảo vệ nước dưới đất12/6/2017 Xem
1551/TCMT-QLCT&CTMTV/v cung cấp thông tin phục vụ việc xây dựng danh mục các sản phẩm tái chế được ưu đãi thuế xuất khẩu12/6/2017 Xem
7487/BTC-VPV/v thay thế các phụ lục kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ tài chính7/6/2017 Xem
09/2017/BTNMTQuy định kỹ thuật XD, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia6/6/2017 Xem
10/2017/TT-BTNMTQuy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000; 1:1.000.0006/6/2017 Xem
08/2017/TT-BTNMTTT quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám6/6/2017 Xem
2832/BTNMT-PCV/v tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính2/6/2017 Xem
31/ĐĐBĐVN-CNCơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý31/5/2017 Xem
99/TB-BTNMTKết quả thẩm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh ĐB31/5/2017 Xem
1477/UBND-KTNXây dựng quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh ĐB30/5/2017 Xem
07/2017/TT-BTNMTTT quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TNMT29/5/2017 Xem
1291/QĐ-BTNMTV/v tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 201626/5/2017 Xem
1233/QĐ-BTNMTQuyết định ban Kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện đề án Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 202523/5/2017 Xem
1290/TCMT-KSONV/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực thẩm19/5/2017 Xem
1367/KH-UBNDTriển khai các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2017 và ngày Quốc tế đa dạng sinh hoc năm 201718/5/2017 Xem
433/QĐ-HĐQLQPhê duyệt kinh phí hoạt động bộ máy Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh ĐB năm 201718/5/2017 Xem

 Thủ tục hành chính

Tên thủ tụcMức độChọn
TTHC Đất đai2 Tải về
Mẫu đơn TTHC Đất đai2 Tải về
Mẫu đơn TTHC Khoáng sản2 Tải về
TTHC Khoáng sản2 Tải về
Mẫu đơn TTHC Đo đạc bản đồ2 Tải về
Mẫu đơn TTHC Nước2 Tải về
TTHC Đo đạc bản đồ2 Tải về
TTHC Nước2 Tải về
Mẫu đơn TTHC Khí tượng thủy văn2 Tải về
TTHC Khí tượng thủy văn2 Tải về
Mẫu đơn TTHC môi trường2 Tải về
Thủ tục hành chính môi trường2 Tải về
​​