Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

135./BC-STNMT
Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
21/07/2017
21/07/2017
Số hiệu Trích yếu