Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

213/TTr-STNMT
V/v đề nghị ủy quyền cho UBND huyện Điện Biên Đông quyết định thu hồi đất để XD công trình trụ sở thị trấn ĐB Đông huyện ĐB Đông tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
24/07/2017
24/07/2017
Số hiệu Trích yếu