Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

227/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng công trình: Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
07/08/2017
07/08/2017
Số hiệu Trích yếu