Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

145/BC-STNMT
Việc tiếp thu ý kiến góp ý của các Sở, ngành và UBND các huyện thị xã TP đối với nhiệm vụ XD hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Báo cáo
04/08/2017
04/08/2017
Số hiệu Trích yếu