Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

585/TB-STNMT
V/v công bố địa chỉ, điện thoại tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Thông báo
10/08/2017
10/08/2017
Số hiệu Trích yếu