Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

584/STNMT-VP
V/v thẩm định TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
10/08/2017
10/08/2017
Số hiệu Trích yếu