Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

589/STNMT-QLĐĐ
V/v hướng dẫn xử lý những vướng mắc khó khăn, vướng mắc về bồi thường, GPMB và tổ chức đầu giá trên địa bàn huyện Mường ẳng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
14/08/2017
14/08/2017
Số hiệu Trích yếu