Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

243 /TTr-STNMT
Kiến nghị xử lý một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, TĐC và sửa đổi, bổ sung một số chính sách thuộc dự án dân TĐC thủy điện điện Sơn La và dự án hạ tầng khung khung TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
16/08/2017
16/08/2017
Số hiệu Trích yếu