Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

155/STNMT-QLĐĐ
Tình hình cho thuê đất và công tác cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa của các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
17/08/2017
17/08/2017
Số hiệu Trích yếu