Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

244 /TTr-STNMT
V/v duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực dự án sắp xếp ổn định phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh bản Huổi Thanh, xã Nậm Kề huyện Mường Nhé tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
17/08/2017
17/08/2017
Số hiệu Trích yếu