Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

253/TTr-STNMT
V/v đề nghị phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đá làm VLXDTT trong phạm vi diện tích đất của dự án thi công XD công trình đường Củ Dỉ Sang xã tả Phìn Lẩu Câu Phình xã Lao Xả Phình Huyện Tủa Chùa
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Tờ trình
21/08/2017
21/08/2017
Số hiệu Trích yếu