Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

605/STNMT-KS
V/v xác nhận khụ vực, khối lượng phương pháp thiết bị kế hoạch tận dụng đá trong phạm vi diện tích thi công XD công trình đường củ dỉ sang xã Tả phìn - Lẩu câu Phình xã lao Xả Phình - huyện Tuần Giáo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
21/08/2017
21/08/2017
Số hiệu Trích yếu