Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

252 /TTr-STNMT
Đề nghị PA giá đất cụ thể tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thửa đất của công ty cổ phần XD số 2 tỉnh ĐB tại địa bàn P Mường Thanh thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
18/08/2017
18/08/2017
Số hiệu Trích yếu