Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

254./TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm tái định cư dọc trục đường 60m
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
22/08/2017
22/08/2017
Số hiệu Trích yếu