Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

159/BC-STNMT
Tình hình chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn đối với các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh ĐB giai đoạn 2014-2016
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Báo cáo
23/08/2017
23/08/2017
Số hiệu Trích yếu