Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

257/TTr-STNMT
Về việc thu hồi đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng 472; cho phép Doanh nghiệp tư nhân Phương uyên Điện Biên thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc doanh nghiệp tại địa bàn phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
31/08/2017
31/08/2017
Số hiệu Trích yếu