Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

259/TTr-STNMT
V/v đề nghị cấp bổ sung kinh phí cho Sở tài nguyên và Môi trường để chi trả tổ thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh ĐB
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
31/08/2017
31/08/2017
Số hiệu Trích yếu