Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

272/QĐ-STNMT
Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đường Na Sang km 136+200/QL12 - Trung tâm xã Huổi Mí - Nậm Mước Km 452+300/QL6 thị trấn Tủa Chùa Huổi Lóng tỉnh ĐB phân đoạn thị trấn Tùa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí
Môi trường
Quyết định
31/08/2017
31/08/2017
Số hiệu Trích yếu