Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

2647//TCMT-TTTLMT
V/v xin ý kiến góp ý rà soát, chỉnh sửa bổ sung cho thông tư số 42/2011-TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về tư liệu môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Môi trường
Công văn
27/09/2017
27/09/2017
Số hiệu Trích yếu