Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

287/QĐ-STNMT
V/v bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2017 cho VP Sở tài nguyên và Môi trường để thực hiện chính sách tinh giảm biên chế đợt III năm 2017
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
02/10/2017
02/10/2017
Số hiệu Trích yếu