Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

743/STNMT-KHTC
V/v đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng gói thầu số 7:....ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố ĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
04/10/2017
04/10/2017
Số hiệu Trích yếu