Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

297/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền ... công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu A thị trấn Mường Chà huyện Mường Chà
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
03/10/2017
03/10/2017
Số hiệu Trích yếu