Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

296/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định PA giá đất cụ thể để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ... giữa lộ 371 E1.1 và 375 E21.2 Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
02/10/2017
02/10/2017
Số hiệu Trích yếu