Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

177/BC-TCTLN
Kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ... trên địa bàn tổ dân phố 12, phường Him Lam, (Đợt 5)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
29/09/2017
29/09/2017
Số hiệu Trích yếu