Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

292/TTr-STNMT
Giao đất cho UBND huyện Tuần Giáo để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền.... khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
28/09/2017
28/09/2017
Số hiệu Trích yếu