Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

280/QĐ-STNMT
V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đường nội thị trụ 27m và khu TĐC thị trấn Mường Ảng giai đoạn 1 huyện Mường Ảng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Quyết định
28/09/2017
28/09/2017
Số hiệu Trích yếu