Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

721/GM-STNMT
Phối hợp kiểm tra thực địa khu vực đề nghị cho chủ trương khảo sát, lập đề án thăm dò khoáng sản... xã Mường Báng huyện Tủa Chùa
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Thông báo
27/09/2017
27/09/2017
Số hiệu Trích yếu